Aplikace

Ochrana potrubí před zamrznutím

Potrubí, kterými protéká voda nebo jiné chemické látky, je nutné v průběhu zimního období ohřívat, aby nedocházelo k jejich zamrznutí. Tepelná izolace...

Technologické ohřevy

Udržování požadované teploty komplexu technologických potrubí včetně dopravních čerpadel, kulových ventilů a rozdělovačů může být někdy velmi složité. Ne všechny...

Zásobníky a tanky

Temperování tanků a zásobníků zabezpečuje požadovanou teplotu skladovaného materiálu. Zpravidla jsou tyto instalace navrženy pro kompenzaci tepelných ztrát přes tepelnou...

Ohřevy dlouhých potrubí – do 5 km

Celková délka potrubí v rozsahu od 500 m a více, až např. 5000 m, je považována v oblasti aplikací doprovodných ohřevů topnými kabely za...

Regulace teploty ohřevu topnými kabely

Výběr vhodného typu teplotního řídicího systému je ovlivněn zpravidla účelem, nebo cílem použití topných kabelů. Ve své podstatě můžeme zvolit...

Úsporné a komfortního vytápění

Podlahové vytápění představuje jeden z nejúčinnějších a komfortních topných systémů, které je především určeno pro rodinné domy a objekty s...

Temperování podlahy na příjemnou teplotu

Keramická dlažba je nejpoužívanějším materiálem v koupelnách, toaletách, chodbách apod. Splňuje požadavky a výhody moderního stavebního materiálu – je velmi trvanlivá,...

Ochrana potrubí proti zamrznutí

Vodovodní potrubí nebo potrubní rozvody technologických linek jsou zpravidla proti mrazu chráněny tepenou izolací. Ale tepelná izolace sama o sobě nezábrání...

Udržování konstantní teploty teplé vody v potrubí

V současné době je kladen důraz nejen na rychlou a prakticky okamžitou připravenost dostatečného množství teplé vody nejen u ubytovacích zařízení, ale...

Ochrana střech, střešních úžlabí, okapových žlabů a svodů

Sníh napadaný na střechách a v okapových žlabech při osvícení sluníčkem, nebo zvyšující se teplotou začne odtávat. Roztátý sníh ze střech...

Ochrana venkovních ploch před sněhem a náledím

Napadený sníh nebo vzniklé náledí na chodnících, vstupních schodištích do veřejných budov, přístupových cestách, nakládacích rampách nebo vjezdech do garáží...

Bezpečnost v kolejové dopravě

Firma Heat-Trace vyvinula kompletní systém (pro ohřev kolejnic a výhybek v železniční dopravě, který je vhodný pro klasické železnice, jednokolejné systémy...