Zásobníky a tanky

Temperování tanků a zásobníků zabezpečuje požadovanou teplotu skladovaného materiálu. Zpravidla jsou tyto instalace navrženy pro kompenzaci tepelných ztrát přes tepelnou izolaci. Tepelná izolace je prvotní ochranou proti nepředvídatelným tepelným ztrátám z povrchu chráněného zásobníku. V některých případech může docházet i k zvýšení teploty nádob za předem definovatelných podmínek.

Velikost tepelných ztrát u zásobníků a nádob je zpravidla způsobena – vedením (tepelným tokem skladovaného média přes stěny a armatury nádob), konvekcí (podstatný význam mají hlavně v oblastech s vyššími rychlostmi větru) a radiací do okolního prostředí (tento efekt se zvyšuje s narůstající teplotou nad 100 °C).

Po výpočtu tepelných ztrát můžete určit délku topných kabelů v závislosti na velikosti tepelných ztrát a rozměrech zásobníků nebo nádob. Pokud je délka topné smyčky menší než 200 metrů, je výhodné použití samoregulačních topných kabelů (Freestop Regular nebo FSE – Freestop Extra) nebo topných kabelů s konstantním výkonem. Pokud je požadována delší délka topných okruhů, jsou k dispozici sériové topné kabely.