Ochrana venkovních ploch před sněhem a náledím

Napadený sníh nebo vzniklé náledí na chodnících, vstupních schodištích do veřejných budov, přístupových cestách, nakládacích rampách nebo vjezdech do garáží vytváří nebezpečné prostředí nejen pro chodce, ale i dopravní prostředky. Při uklouznutí chodců na zledovatělých a kluzkých površích může docházet k újmám na lidském zdraví (zlomené končetiny apod.). Při pohybu dopravních prostředků dochází k majetkovým škodám v důsledku nezvládnutí řízení po namrzlých silnicích a příjezdových cestách. Mechanické odstraňování sněhu je zpravidla nákladné a solení zase nepříznivě působí na životní prostředí. Obě tato řešení jsou závislá na lidském faktoru, který zpravidla není schopen zajistit uvedené povrchy bezproblémovém stavu během všech kritických povětrnostních podmínek dlouhého zimního období.

Firma Nativa nabízí zcela automatické řešení, šetrné k životnímu prostředí, pomocí komplexního systému, který se skládá z elektrických topných kabelů a vhodné regulace. Systém je aktivován pouze v kritických podmínkách, při kterých vzniká nebezpečí vzniku náledí nebo zasněžení chráněné plochy.

Technologie samoregulačních topných kabelů

Samoregulační topné kabely Snomelt jsou speciálně vyvinuty pro aplikaci ochrany venkovních ploch před sněhem a ledem. Samoregulační vlastnost topného kabelu způsobuje zvýšení jeho výkonu, když je chráněný povrch mokrý a studený. V období, kdy stoupá teplota v okolí topného kabelu, jeho výkon klesá, což přináší nemalé úspory el. energie.

Další optimalizaci spotřeby energie zajistí řídicí jednotky, které vyhodnocují podmínky chráněného povrchu na základě teploty a vlhkosti.

Podle velikosti chráněné plochy a celkového výkonu jsou k dispozici dva typy samoregulačních topných kabelů:

Instalace komplexního systému na ochranu venkovních ploch samoregulačními topnými kabely Snomelt je velmi snadná a jednoduchá. Instalaci usnadňuje i samoregulační vlastnost topných kabelů – topný kabel se nepřehřeje a nepřepálí, jako běžné odporové kabely, i když se topné smyčky vzájemně dotýkají.