Návrhy a dodávky topných systémů pro stavebnictví a průmysl včetně Ex prostředí

Produkty

Uplatnění a použití topných kabelů

Ohřev vzduchu

Vytápění místností (dílna, skladiště apod.) nebo uzavřených prostor.

Ohřev plynných látek v potrubí

Přímé nebo nepřímé vytápění v potrubí obsahujících statický nebo cirkulující plyn.

Ohřev kapalných látek

Je zabezpečován samovolným prouděním nebo nuceným prouděním prostřednictvím elektrických zařízení.

Nepřímý ohřev kapalin

Kapalina je ohřívána přes stěnu nádoby, potrubí nebo pouzdra. Zdroj tepla není v přímém kontaktu s kapalinou.

Ohřev pevných látek

Topný článek je v přímém kontaktu s ohřívaným zařízením. Energie se přenáší vedením.