Ochrana střech, střešních úžlabí, okapových žlabů a svodů

Sníh napadaný na střechách a v okapových žlabech při osvícení sluníčkem, nebo zvyšující se teplotou začne odtávat. Roztátý sníh ze střech zpravidla stéká do studenějších částí, jako jsou okapové žlaby a svody, kde může opětovně zmrznout. V těchto místech se postupně vytváří ledová bariéra, která blokuje odtokové cesty. Tento proces může postupně vést k úplnému ucpání okapových žlabů a svodů, nebo dokonce může být příčinou vzniku nebezpečných rampouchů, které ohrožují kolemjdoucí chodce a dopravní prostředky. Dalším negativním důsledkem ucpání okapových žlabů nebo svodů může být nahromadění roztátého sněhu a následné zatečení do místností uvnitř budovy nebo venkovní fasády. Opravy stavebních konstrukcí jsou zpravidla velmi nákladné a zdlouhavé.

Výhody instalace

  • Možnost krácení topného kabelu dle potřeby.
  • Samoregulační topný kabel se nepřehřeje.
  • Úspora el. energie.
  • Snadná instalace.
  • Okapový žlab a svod se nezanáší.
  • Inteligentní regulace.