Bezpečnost v kolejové dopravě

Firma Heat-Trace vyvinula kompletní systém (pro ohřev kolejnic a výhybek v železniční dopravě, který je vhodný pro klasické železnice, jednokolejné systémy a tramvajovou dopravu.

Paralelní topný kabel s konstantním výkonem RHT s vysokým výkonem a teplotní odolností je opatřený hliníkovým vnějším pláštěm. Topný kabel je k dispozici v standardně dodávaných délkách 2,3,4 nebo 5 m nebo na cívce s možností jeho krácení přímo při instalaci. Při dodávce topného kabelu v předem určené délce je přívodní kabel opatřen lisovanou zástrčkou odolávající vibracím a těžkému provozu, nebo volným koncem pro připojení do instalačních krabic.

Paralelní odporový kabel CRT může být krácen přímo z cívky na potřebnou délku a ukončen přímo na místě instalace. Tato možnost značně snižuje náklady spojené se skladováním topných kabelů určené délky s přívodním vodičem a zvyšuje pružnost použití topného kabelu.

Systém je plně adaptabilní všem mezinárodním kolejovým standardům. Dokonce umožňuje integraci nebo náhradu dosluhujících stávajících systémů topných systémů.

Při komplexní dodávce je celý systém testován a odladěn, přičemž se berou v úvahu povětrnostní podmínky (detekce sněhu, síla větru, srážkové úhrny, teplota kolejnic atd.). Dálkové řízení monitorování je možné přes komunikační protokol a umožňuje řízení v reálném čase, přičemž je možné jednotlivé údaje archivovat ve Windows programech. K řídicímu systému je možné dodat patentovaný kontrolní jednotku Powermatch, která zabezpečí další podstatnou redukci provozních nákladů v porovnání s tradičními systémy.

K dispozici je komplexní dodávka zahrnující – topné kabely, nezbytné příslušenství s fixačními elementy včetně řídicího a monitorovacího systému, podružných transformátorů a kabeláže. Alternativně jsou k dispozici pouze jednotlivé komponenty vyhovující rozsahu opravy nebo pravidelné údržby.

Výhody

  • Robustní, odolný, ale velmi flexibilní topný kabel.
  • Možnost dodávky délek včetně připojovacího vodiče, nebo krácení přímo na místě instalace.
  • Jeden topný kabel pro všechny typy ohřevu kompatibilita se stávajícími systémy dlouhodobá životnost a vysoká spolehlivost.
  • Nízké pořizovací náklady.