Ochrana potrubí před zamrznutím

Potrubí, kterými protéká voda nebo jiné chemické látky, je nutné v průběhu zimního období ohřívat, aby nedocházelo k jejich zamrznutí. Tepelná izolace sama o sobě není schopná zamrznutí zabránit.

Například v potrubí o průměru 25 mm s 25 mm silnou tepelnou izolací, ve kterém je teplota kapaliny 5 °C, dochází již během jedné hodiny k jejímu mrznutí.

Instalace topných kabelů na povrch chráněného potrubí o nízkém teplotním výkonu je prakticky nejpoužívanějším a nejvhodnějším řešením. K dispozici jsou samoregulační topné kabely, kabel s konstantním výkonem a pro speciální aplikace je možné využít sériové topné kabely, které mohou být až 3 km dlouhé, při jednom připojovacím místě k el. síti.

Typ řídicích prvků určuje výši provozních nákladů. K dispozici jsou jednoduché termostaty ZAPNUTO/VYPNUTO, které uvedou topný kabel do provozu, pokud okolní teplota klesne např. pod nastavenou hodnotu 4 °C, nebo řídicí prvky, které řídí výkon topného kabelu progesivně v závislosti na venkovní teplotě, až po plně sofistikované řídicí systémy připojené k počítačové síti.

Udržování teploty v jednotlivých sekcích je možné při použití jednoho termostatu pro potrubí o stejné teplotě, nebo navržením teplotně stabilizovaného systému, který je tvořen zpravidla samoregulačními topnými kabely.