Regulace teploty ohřevu topnými kabely

Výběr vhodného typu teplotního řídicího systému je ovlivněn zpravidla účelem, nebo cílem použití topných kabelů. Ve své podstatě můžeme zvolit mezi dvěma základními systémy kontroly teploty snímání teploty vzduchu, kdy dochází ke snímání teploty okolního vzduchu. Tento způsob řízení provozu topných kabelů dle teploty je zpravidla používán u systémů, které zamezují zamrznutí potrubí nebo jiného chráněného povrchu.

 1. Klasické termostaty sepnou plný výkon topných kabelů při poklesu teploty okolního vzduchu.
 2. Použitím „inteligentních termostatů“, které mění výkon topných kabelů v závislosti na okolní teplotu a tím snižují celkovou energetickou náročnost snímání teploty povrchu. Teplotní snímač je umístěn přímo na chráněném povrchu (potrubí nebo zařízení). Tento způsob je běžně používán pro většinu systémů, u kterých je potřeba udržovat teplotu na určité hodnotě, nebo rozmezí provozních teplot.
  Typ řízení I – široký rozsah procesních teplot Je značně nehospodárný. Během zimního období je zpravidla naprosto dostačující aktivovat instalovaný výkon topných kabelů kolem 20 % z celkového času, kdy teplota okolního vzduchu klesne pod nastavenou hodnotu (zpravidla je teplota okolního vzduchu nastavena na hodnotu 2–3 °C). Dochází k plýtvání až 80 % z celkového množství energie. Doporučujeme proto použití sofistikovanějšího řešení, které při minimálních investičních nákladech přinese značné úspory energie.

  Typ řízení II – široký rozsah procesních teplot Zpravidla používá kapilární termostaty, které mají umístěný teplotní senzor přímo na chráněném povrchu. Systém potrubních cest, zásobníků, jímek apod. bývá uvnitř výrobních provozů zpravidla velmi komplikovaný. Složitost navrhování technologických ohřevů násobí rozdílné teplotní požadavky u jednotlivých sekcí, nebo potrubních větví – proto může být i použití řídicích okruhů termostaty s teplotními snímači velmi komplikované. Firma Heat-Trace nabízí řešení, které spočívá: v navržení výkonu topných kabelů, které kompenzují tepelné ztráty při minimálních okolních teplotách instalaci řídicí jednotky PowerMatch , která mění výkon topných kabelů v závislosti na okolní teplotu vzduchu.

  Toto řešení může být použito jak pro protimrazovou ochranu, tak i pro udržování požadované teploty. Předností je rovnováha mezi investičními náklady, přesností řízení procesní teploty a energetickou náročností.

  Typ řízení III – úzký rozsah procesních teplot Řízení systému ve velmi malém teplotním rozsahu (do 2 °C) je nutné u teplotně sensitivních materiálů (např. čokoláda). Zpravidla je nutná instalace několika elektronických zařízení, které monitorují například každou sekci samostatně. Toto řešení přináší vysoké investice. Velmi podobných provozních výsledků může být dosaženo využitím řídicí jednotky PowerMatch v kombinaci s dodatečným teplotním snímačem, který je umístěn na „slepé větvi“ potrubního systému. Kombinace použití dvou snímačů zajistí řízení procesní teploty ve velmi úzkém pásmu při nízkých investičních nákladech a snadné instalaci.

  Je skutečností, že v dnešní době správný řídicí systém v kombinaci s topnými kabely může splnit každý požadavek zákazníka. Firma Nativa nabízí celou řadu řídicích prvků – od jednoduchých termostatů pracujících na bázi Zapnuto/Vypnuto až po sofistikovaná monitorovací řešení, která mohou být propojená s řídicími systémy celého závodu.