Udržování konstantní teploty teplé vody v potrubí

V současné době je kladen důraz nejen na rychlou a prakticky okamžitou připravenost dostatečného množství teplé vody nejen u ubytovacích zařízení, ale i v rodinných a bytových domech. Teplá voda je zpravidla dodávána ze zásobníků teplé vody, ve kterých je ohřívána buď lokálním, nebo centrálním topným systémem. V potrubí, které propojuje místo spotřeby (koupelna, kuchyně, WC atd.) se zásobníkem teplé vody, dochází (pokud není odběr teplé vody) k jejímu ochlazování. Ochlazení způsobí, že uživatel musí při následném odběru teplé vody odpustit určité množství, něž baterií začne opětovně proudit voda o požadované teplotě. Dochází tak k plýtvaní vodou a nutnosti znovuohřátí určitého množství vody, která již jednou měla požadovanou teplotu a kterou díky ochlazení v potrubí bylo nutno bez užitku odpustit.

Tradiční řešení spočívalo v instalaci cirkulační smyčky vodovodního potrubí, ve které zabezpečovalo oběhové čerpadlo neustálý průtok teplé vody mezi zásobníkem a místem spotřeby.

  • Nákladná instalace cirkulačního okruhu a množství tepelné izolace nutné na eleiminování tepelných ztrát.
  • Nutnost instalace oběhového čerpadla a jeho prakticky nepřetržitého provozu.
  • Dvě potrubí zabírají místo ve stavebních konstrukcích.
  • Zpravidla nutnost hydraulického vyvážení rozsáhlejších potrubních rozvodů teplé vody.

Řešení pomocí samoregulačního topného kabelu Hotwat

Samoregulační topný kabel se velmi jednoduchým způsobem fixuje k potrubnímu rozvodu teplé vody pod tepelnou izolaci. Automaticky eliminuje tepelné ztráty spojené s ochlazením potrubí a tím snížení teploty vody v potrubí.

Výhody použití samoregulačního topného kabelu

  • Není nutná instalace cirkulační smyčky – úspora materiálových nákladů na potrubí a tepelnou izolaci.
  • Úspora nákladů na pořízení oběhového čerpadla a tepelné izolace na zpětný okruh.
  • Úspora energie na pohon oběhového čerpadla.
  • Nižší tepelné ztráty (dochází k ochlazování pouze jednoho potrubí).
  • Inteligentní regulace topného kabelu v závislosti na provozním režimu v jednotlivých sekcích.
  • Jednoduchá možnost rozšíření systému v budoucnu.