Ohřevy dlouhých potrubí – do 5 km

Celková délka potrubí v rozsahu od 500 m a více, až např. 5000 m, je považována v oblasti aplikací doprovodných ohřevů topnými kabely za nestandardní. Firma Heat-Trace nabízí zcela ojedinělé unikátní patentované řešení zahrnující speciální topné kabely, řízení procesních teplot a komplexní monitorování systému za účelem dosažení vysoké provozní účinnosti v kombinaci s nízkými provozními náklady, spolehlivostí a dlouhou životností.

Zpravidla se jedná o aplikace potrubí spojující rafinérie s bloky tepelných elektráren nebo zásobníky s vlastním zpracovatelským závodem apod. Tepelné ztráty se mění v závislosti na okolní teplotě přepravovaných produktů v potrubních cestách. Instalovaný výkon musí pokrýt ztráty při nejnižší potenciální teplotě, na druhou stranu nesmí docházet k přehřátí produktu, aby nedocházelo k výpadkům v dodávkách.

V úvahu se musí vzít i množství přípojných míst topných kabelů k elektrické síti na celé trase. Počet takových míst je omezen kvůli vysokým investičním nákladům. Dlouhá potrubí potřebují zpravidla stovky kW pro udržení látek o teplotě vhodné pro dopravní čerpadla. Jakákoliv porucha na celém úseku znefunkční okamžitě celý systém, případné prostoje a odstávky působí značné finanční škody provozovatelům. Spolehlivost těchto instalací musí být na vyšší úrovni v porovnání s běžnými doprovodnými ohřevy uvnitř výrobních prostor.

Dlouhá potrubí pod zemí Na rozdíl od aplikací nad zemským povrchem jsou tepelné ztráty prakticky konstantní. Zdroj elektrické energie je v drtivé většině případů na počátku a konci potrubní cesty.

Nízkoodporové sériové kabely, s propojením do hvězdy, jsou schopné splnit vysoké požadavky na elektrické ohřevy. Průřez vodičů v kombinaci s použitým napětím zajistí požadovanou délku a výkon topného kabelu. V porovnání s klasickými odporovými kabely kruhového průřezu dochází k podstatně lepšímu přenosu tepla díky větší styčné ploše plochého kabelu.

Samostatný topný kabel HTS3F s 3 vodiči je určen pro kratší délky do 1 km. Násobný široký jednovodičový topný kabel HTS1F je určen pro delší okruhy do 5 km.