Technologické ohřevy

Udržování požadované teploty komplexu technologických potrubí včetně dopravních čerpadel, kulových ventilů a rozdělovačů může být někdy velmi složité. Ne všechny sekce technologických linek vyžadují stejné podmínky. Velmi často se stává, že pouze jedno nebo dvě čerpadla jsou v provozu a ostatní části jsou pouze záložní. Ovšem v okamžiku havárie nebo pracovní špičky musí být plně provozuschopné.

opné kabely v kombinaci teplotními snímači ve velmi krátkém časovém úseku zabezpečí jejich provozní připravenost. Na udržování teploty v technologických linkách jsou k dispozici samoregulační topné kabely, topné kabely s konstantním výkonem, anebo speciální sériové topné kabely určené pro potrubí do délky až 5 km při použití pouze jednoho připojovacího místa. Teplotní čidla nepřetržitě monitorují povrch potrubních systémů a určují přesně období, kdy a jaké teploty má být v daném úseku dosaženo. Použití topných kabelů v kombinaci teplotními regulátory velmi efektivním a úsporným řešením zabezpečí optimální provozní podmínky pro jednotlivé technologické okruhy.

Řízení

Použití teplotního regulátoru PowerMatch zajistí nejlepší možnou teplotní kontrolu při ohřevu komplexu potrubí. Hodnota nastavené požadované teploty je nepřetržitě monitorována a topný výkon kabelů s konstantním výkonem přesně odpovídá tepelným ztrátám v každém okamžiku.

Pro udržování velmi malého teplotního rozsahu je možné vybavit řídicí jednotku PowerMatch dodatečným kabelovým teplotním čidlem, který se zpravidla umísťuje na „statickou“ větev potrubního systému. Na této statické části technologické soustavy vždy bude udržována požadovaná teplota, jakékoliv „nadbytečné“ teplo v pracovních sekcích bude spolehlivě odvedeno proudícím médiem, aniž by došlo k podstatnému ovlivnění jeho teploty.

Řídicí jednotka PowerMatch umožňuje spolehlivě řídit komplex potrubí jako jednotlivé potrubí velmi efektivním a jednoduchým způsobem. PowerMatch je schopná řídit i velké technologické linky (6×60 A) při minimalizaci investičních nákladů. Při instalaci topných kabelů s konstantním výkonem nedochází k náběhovým špičkám při zapnutí topných kabelů při nízkých okolních teplotách.