Ochrana potrubí proti zamrznutí

Vodovodní potrubí nebo potrubní rozvody technologických linek jsou zpravidla proti mrazu chráněny tepenou izolací. Ale tepelná izolace sama o sobě nezábrání zamrznutí potrubí.

Pokud budeme mít potrubí o průměru ¾“ , které bude chráněno 25 mm silnou tepelnou izolací z minerální vlny, potom při venkovní teplotě – 10 °C začne tekutina v potrubí během 13 hodin mrznout. Nejenže dochází k zastavení dodávky vody, ale může dojít k následnému popraskání vodovodních potrubí a tím spojené ekonomické škody.

Proto je nutné kompenzovat tepelné ztráty dodáním tepla. Instalace samoregulačních topných kabelů je velmi efektivním a účinným řešením, které zabezpečí energeticky nenáročné a spolehlivé fungování bez nutnosti údržby.

Samoregulační topný kabel FreestopMicro byl speciálně vyvinut k použití na všechny typy kovových i plastových potrubí. Při minimálních nákladech spolehlivě zabrání zamrznutí vodovodních potrubí nebo krystalizaci tekutých látek v technologických linkách.

K dispozici je kompletní systém včetně připojovacích, ukončovacích a rozbočovacích sad, které maximálně usnadňují instalaci.

Výhody samoregulačních topných kabelů

  • Zněna topného výkonu v závislosti na okolní teplotě.
  • Topný kabel se nepřehřeje a nepřepálí.
  • Vysoká účinnost přenosu tepla – až 6 x větší styčná plocha mezi kabelem a potrubím.
  • Možnost křížení samoregulačního topného kabelu.
  • Krácení kabelu na požadovanou délku při instalaci.

Vhodné kabely