Nepřímý ohřev kapalin

Kapalina je ohřívána přes stěnu nádoby, potrubí nebo pouzdra. Zdroj tepla není v přímém kontaktu s kapalinou.