Přímý ohřev kapalin

Je zabezpečován samovolným prouděním (statické kapaliny) nebo nuceným prouděním (cirkulující kapaliny) prostřednictvím elektrických zařízení, které jsou v přímém kontaktu s kapalinou.