Ohřev pevných látek

Topný článek je v přímém kontaktu s ohřívaným zařízením. Energie se přenáší vedením. Zdroj tepla je umístěn na vnějším povrchu nebo je vložen do zařízení.