Ohřev plynných látek v potrubí

Přímé nebo nepřímé vytápění v potrubí obsahujících statický nebo cirkulující plyn. Topný článek může být v přímém kontaktu s plynem nebo teplo je přenášeno přes stěnu. Možnost zvýšení teploty plynu nad 300 °C při  atmosférickém provozním tlaku.