Ohřev vzduchu

Vytápění místností (dílna, skladiště apod.) nebo uzavřených prostor (elektrická skříň, skladovací skříň, trouba apod.) je zabezpečováno přirozeným prouděním nucenou konvekcí nebo cirkulujícím vzduchem. Teplota ohřívaného vzduchu je v rozmezí od 5 °C až více než 300 °C, při atmosférickém tlaku.

Jedná se o aplikace jako je ochrana proti mrazu, prevence kondenzace, ohřev vzduchu nebo pro průmyslové sušení, aplikace při vaření.